18 de fev de 2008

Convocatorio Que chegou da Espanã.

BASES DO CERTAME


  1. Poderán participar todos os autores que o desexen, facendo chegar as súas obras necesariamente por correo postal ou electrónico.
  2. Os traballos presentados levarán como tema da liberdade de expresión.
  3. As obras deberán levar un título identificativo e incluir os datos completos do autor.
  4. Os artistas que prefiran enviar o seu traballo por correo electrónico deberán xuntar os arquivos en formato BMP, JPEG ou similar, e o seu traballo exporase impreso no tamaño orixinal, que será como máximo DINA4.
  5. A data límite de recepción de traballos será o día 31 de maio do 2008.
  6. Coas obras recibidas editárase un catálogo coa relación de todos os participantes e realizarase unha exposición de todas as obras neste Centro.
  7. Os traballos que non sexan recollidos antes do 31 de outubro do 2008 pasarán a formar parte da Colección de Arte da Casa da Xuventude.
  8. Para calquera outro aspecto non contemplado nestas bases, decidirá a dirección do Centro.

2º Certame de Arte Postal de Chantada

Casa da Xuventude de Chantada

Rúa Rosalía de Castro, 1

27500 Chantada Lugo

Tfno e Fax: +34 982 441 614

E-mail: chantada.mail.art@gmail.com


CHEGOU DA ESPANÃ O 2° CERTAMENTO DE CHANTADA

ESPANÃ - LUGO

Nenhum comentário: